Home » Židovský kalendář a jeho svátky

Židovský kalendář a jeho svátky

Židovský kalendář

Měsíce a jejich svátky

Roš chodeš

Roš hašana

Jom kipur

Sukot

Šmini aceret

Chanuka

Tu bišvat

Purim

Pesach

Omer

Šavuot

Postní dny

(převzato ze skript pro gymnázium Or chadaš, autor Jan Divecký www.tiferet.cz)

Kalendář na webu Federace ŽO  (pro včechny ŽO v ČR na mnoho let dopředu)