Home » Hřbitovy

Hřbitovy

Katastrální mapa oblasti starého hřbitova (část Olomouc-město)

Katastrální mapa oblasti starého hřbitova (část Olomouc-město)

 

V r. 1867 byl v sousedství starších hřbitovů katolického a evangelického v dnešních Smetanových sadech jihozápadně od centra, nedaleko středověkého židovského pohřebiště, založen židovský hřbitov. Parcely č. 738/3, 738/4 a 103 st. v katastrálním území Nová Ulice obnášely celkem výměru 2570 m2. Při jihovýchodní straně areálu stála jednoduchá přízemní stavba márnice s bytem hrobníka čp. 73. Pohřbívání zde skončilo roku 1900, přičemž malá část náhrobků byla přenesena na nový hřbitov v Neředíně (umístěny na bočních stranách plochy), pozemek upraven po r. 1920 na park. Některé pomníky však zde přetrvaly až do počátku 40. let, poté byly zbytky hřbitova nacisty odstraněny.

 

V podstatě jedinou dobře dochovanou hmotnou památku židovské pospolitosti v Olomouci tak představuje židovské oddělení komunálního hřbitova na třídě Míru ve čtvrti Neředín, 2 km západně centra. V areálu založeném v r. 1900 o jednotném urbanistickém rozvrhu zaujímá židovské pohřebiště východní sektor. Novému židovskému hřbitovu o rozloze 9.040 m2 (z původní výměry 18.604 m2 – zadní část odstoupena v r. 1962 smlouvou městu) vévodí při vstupu novogotická obřadní síň, jejíž průčelí zdobí kovová Davidova hvězda a málo zřetelné zbytky hebrejského nápisu. Pamětní desky se jmény 1 520 židovských obětí 2. světové války z Olomouce umístěné původně v jejím interiéru byly přeneseny do předsíně modlitebny na Komenského 7.

Na ploše hřbitova se v pravidelných skupinách nalézá kolem jednoho tisíce náhrobních kamenů, od zcela prostých stél až po výstavné hrobky. Náhrobky novodobého typu provedeny se strohou výzdobou a řídkou symbolikou, s německými a českými nápisy, ze světlé a tmavé žuly, mramoru a umělého kamene. Honosné hrobky rozmístěny především při obřadní síni. Hřbitov je ohrazen režnou cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky, cesty lemují vzrostlé stromy – túje, lípy, břízy a topoly; celkově je udržován ve velmi dobrém stavu.

Při obou bočních stranách hřbitova stojí památníky obětí l. světové války, mezi nimi též hroby 48 vojáků zemřelých ve vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku. Na konci stromořadí vose obřadní síně stojí kamenný památník mučedníků nacismu z Olomoucka, odhalený 23. října 1949. Poslední odpočinek zde našla řada významných osobností, např. vrchní kantor Berthold Wolf, předseda náboženské obce dr. Ludvík Meissner a básník Vlastimil Artur Polák.

Památkově chráněny jsou památník umučených židovského vyznání (rejstř. č. 23874/8-3135) a obřadní síň hřbitova (rejstř. č. 11219/8-11219).

Obřadní síň židovského hřbitova

Obřadní síň židovského hřbitova

Pohled do vnitřních prostor obřadní síně

Pohled do vnitřních prostor obřadní síně


Památník obětem holocaustu
Památník obětem holocaustu

© Jaroslav Klenovský