Home » Archiv

Příspěvky spojené s: židovská otázka

[25 Pro 2008 ]
Akce Albrecht der Erste na střední Moravě a zdejší židovská komunita
Doc. PhDr. Josef Bartoš, DrSc.
Akce Albrecht der Erste (Albrecht I.) byla realizována nacistickými policejními složkami na území Protektorátu Čechy a Morava v souvislosti se zahájením druhé světové války a tažením proti Polsku začátkem září 1939. Nebyla to jen policejní „preventivní akce“ proti potencionálnímu nepříteli na počátku války. Bylo totiž důležité, že byla vedena „frontálně“ proti elitě českého národa bez rozdílu toho, zda se nějak jeho příslušníci účastnili nebo neúčastnili opozičního či dokonce odbojového hnutí – a byla zde použita …