Home » Josefa Grünwaldová

Josefa Grünwaldová

Adresa: Uhelná 4 (čp. 34 zbořeno), Olomouc – město
souřadnice: N49° 35′ 31.98″ E17° 15′ 3.86″
Kámen zmizelých položen: 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Nápis na kameni:

ZDE BYDLELA
JOSEFA GRÜNWALDOVÁ
NAR. 1881
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA
V OSVĚTIMI

Další známé údaje:
narozena 18. 06. 1881
transport AAm-117 (04. 07. 1942 Olomouc -> Terezín)
transport Dm-2999 (06. 09. 1943 Terezín -> Osvětim)
zahynula

Oběť v databázi Institutu Terezínské iniciativy

Josephine a Nathan Grünwaldovi v roce 1926

Josefine Grünwald, rozená Karpfen  se narodila 18. 6. 1881 ve Floridsdorfu (její rodiče Wilhelm Karpfen nar. 26. 7. 1844 ve Vídni, matka Fanny Husserl). V necelých 20 letech se dne 24.3.1901 vdala za obchodníka se starožitnostmi Nathana Grünwalda a žili nejprve ve Wiener Neustadtu a pak v Mikulově.

18. 3. 1902 se jí narodila první dcera Marta a následně 15. 4. 1904 syn Willy, poté rodina přesídlila do Olomouce. V Olomouci se jí narodila dcera Irma 4. 8. 1908, která ale již ve věku tří let zemřela 29. 8. 1911 (pohřbena v dětské části ol. židovského hřbitova) a poté přichází během jednoho kalendářního roku na svět syn Lotar 25. 1. 1914 a dcera Ilka dne 23. 12. 1914 a následně pak dcera Lilly 8. 2. 1916. Celá rodina měla blízko k olomouckému rabínovi Oppenheimovi (Josefine byla jednou z prvních členek synagogálního sboru a posléze i její všechny dcery mající hudební vzdělání zpívaly také v synagogálním sboru). K pravidelným zákazníkům jejich obchodu se starožitnostmi na Dolním náměstí patřili významní olomoučtí měšťané i hodnostáři bez rozdílu vyznání vč. olomouckého arcibiskupa nebo i majitele zámku v Náměšti n. Hané Otáhala.

Ještě na počátku r. 1939 byla celá rodina pohromadě vyjma syna Williho, který žil od r. 1926 s nežidovskou manželkou na Slovensku. V létě 1939 se podařilo emigrovat oběma nejmladším dcerám Ilce (vdaná Rosenbaum), Lilly (vdaná Wertheimer) a synovi Lotarovi. Josefine i ostatní členové rodiny měli sice připraveny pasy k vycestování, ale odmítli opustit republiku a zůstali s nejstarší dcerou Martou (provdanou Hiklovou) a jejím synem Erichem v Olomouci.

Od 1. 9. 1941 byla předepsána povinnost nosit Davidovu hvězdu na oděvu a po již dříve vynuceném prodeji domu v Pavelčákově ulici a zabavení majetku, byla Josefina v transportu AAm pod číslem 117 převezena z Olomouce 4. 7. 1942 do Terezína,  kde byla do 6. 9. 1943. Josefína po 6 porodech a po transportu Židů z Olomouce žila v Terezíně více než rok a následně ještě půl roku v Osvětimi. V Osvětimi byla zařazena do tzv. rodinného tábora, kde byla i s ostatními zavražděna při největší hromadné vraždě českých židů, kdy nacisté zlikvidovali 3792 lidí během jediné noci 8. 3. 1944 ve věku nedožitých 63 let.

V rodinném archivu jsou zachovány 4 korespondenční lístky, které psala svému synovi do emigrace z Terezína (datovány červenec1943 a 29. 8. 1943) a dva známým do Olomouce z „Arbeitslager Birkenau“ z 15. 12. 1943 a poslední povinně napsaný s třídenním předstihem před osudnou vraždou s datem 25. 3. 1943.

Vitalita Josefiny Grünwald byla obdivuhodná a asi ji zdědil Willy, který se dožil na Slovensku požehnaného věku 93 let i její dcera Lilly, která zemřela v Basileji v únoru 2011 ve věku 95 let.

Foto Grünwaldovi z roku 1937, v první řadě sedící zleva Marta – Josefine – Nathan – Růžena Grünwaldová  (manželka Williho) – uprostřed před nimi stojící synové Williho/Růženky – Egy a Freda, za nimi pak stojící Willy, Lilly, Ilka a Lotar.

Korespondenční lístky napsané Josefinou z koncentračního tábor Osvětim II – Birkenau.