Home » Historie

Historie

Historický vývoj židovské komunity v Olomouci

Vývoj počtu obyvetel, významné osobnosti

Přínos Židů k rozvoji města Olomouce

Středověké památky

Hřbitovy

Synagoga a modlitebny 

Vzpomínky na vypálení olomoucké synagogy

Památník obětem holocaustu

Okna a lavice z olomoucké synagogy 

Na stránkách historie najdete základní  informace o životě židovské komunity v Olomouci, o význačných osobnostech židovského původu se vztahem k Olomouci, o přínosu Židů k rozvoji města Olomouce do začátku 2. světové války, která přinesla nový fenomen, holocaust. Další stránky jsou věnovány památným místům a objektům – středověkým památkám, hřbitovům, modlitebnám a synagoze, jejímu vypálení, a Památníku  obětem holocaustu.