Home » Novinky

Dny židovské kultury Olomouc 2020

6 října 2020

Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 12. do 20. října budou letos konat již po třinácté. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program s hlavním tématem RE: START 2020. Záštitu nad festivalem přijali H. E. DANIEL MERON velvyslanec státu Izrael v ČR.

Situace kolem COVID-19, představující zásadní odmlku ve všech aspektech veřejného života, se dotkla i našeho festivalu. Původní téma „Je kosher ještě košer“, kterému jsme se v rámci letošního ročníku chtěli věnovat, jsme kvůli nemožnosti účasti zahraničních odborníků a umělců přesunuli na příští rok. Zaslouží si plnohodnotný formát a věříme, že na podzim 2021 jej již budeme schopni představit v plné síle. Současný stav jsme se rozhodli pojmout jako příležitost a výzvu. Příležitost představit domácí autory a popřát jejich produkci dostatek prostoru. Výzvu k tomu, nahlédnout krizi z různých perspektiv, představit díla, která z krize vyrůstají a ukazují jak v krizi nikoliv pouze přežít, ale skutečně ŽÍT.

PODROBNÝ PROGRAM