Home » Archiv

Příspěvky spojené s: rabín

[4 Pro 2008 ]
PhDr. Berthold Oppenheim

Pocházel z rabínské rodiny – otec Joachim Heinrich Oppenheim byl rabínem v jihomoravské Jemnici a později také v Toruni, polském městě nacházejícím se tehdy na území Pruska. Berthold Oppenheim se dal na otcovu dráhu. Studoval na rabínských institutech i na civilních univerzitách v Berlíně a Vratislavi.V hloubce judaistického a hebraistického vzdělání se měl ve svém příbuzenstvu kým inspirovat, byl nejenom synem rabína, ale také synovcem známého vídeňského hebraisty J.H.Weisse.