Home » Novinky

Dny židovské kultury Olomouc 2021

5 října 2021

Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 11. do 22. října budou letos konat již po čtrnácté. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program s hlavním tématem KOŠER JE KOŠER. Záštitu nad festivalem přijalo Izraelské velvyslanectví v Praze.

 

Kašrut rozdělující, nebo stmelující? Kašrut není jen rituální porážka. Jde o široký koncept etiky stravování i přístupu k životu obecně, který zdaleka přesahuje hranice judaismu. Etický přístup ke stravování je jedním z nejsilněji diskutovaných témat dneška. Judaismus přitom význam úsloví jsem tím, co jím řeší již po staletí. Stravovací rituály se staly pevnou součástí
židovské identity. Kašrut se nevztahuje nutně pouze na jídlo a jeho přípravu. Co je tedy kašrut a je dnes ještě košer? Jak mohou zásady košer stravování přispět do dnešní diskuze o moderní a ekologické kuchyni? 14. ročník festivalu se zaměří na historický vývoj fenoménu košer stravování až do současnosti, včetně jeho environmentálních aspektů.

PODROBNÝ PROGRAM