Home » Archiv

Příspěvky spojené s: odškodnění

[13 Pro 2011 ]
Změna kritérií Claims Conference

Claims Conference, mezinárodní organizace, zabývající se odškodněním obětí holocaustu, oznámila počátkem prosince 2011, že se jí podařilo dojednat s vládou Německé spolkové republiky změnu kritérií, podle nichž jsou přiznávány příplatky k důchodům osobám, které přežily holocaust. V příštích letech by tak mělo být vyplaceno pro tento účel téměř 650 milionů dolarů. Nová pravidla vstupují v platnost 1. ledna 2012 a jsou důležitá pro všechny, kteří nepobírají žádné pravidelné odškodnění od Claims Conference…


[26 Zář 2011 ]
Ghettorente – nové možnosti žádat

Ministerstvo zahraničních věcí ČR bylo Velvyslanectvím SRN v Praze upozorněno na nové znění německé směrnice o tzv. uznávací dávce za práci v ghettu, která nebyla nucenou prací. Řada obětí nacismu z ČR, které vykonávaly práci v ghettech, a na uznávací dávku dosud nedosáhly, má nyní možnost podat novou žádost. Podle novelizované úpravy již výplatě této dávky nebrání započítání práce v ghettu do rozhodné doby pro vznik nároku na důchod. Směrnice nabyla zpětné účinnosti od 6. října 2007.


[18 Srp 2011 ]
Nový fond Claims Conference pro oběti nacismu

Claims Conference s potěšením oznamuje, že byl založen Kompenzační fond obětí holocaustu (Holocaust Victim Compensation Fund – HVCF). Kompenzace z fondu HVCF je určena židovským obětem, žijícím v době podání žádosti, které a) žijí trvale v České republice (anebo v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a Slovinsku) b) nepobírají důchodové výplaty z Claims conference, resp. CEEF, nebo z německého zdroje, tak jak je uvedeno v pokynech HVCF.