[22 Říj 2023]
Pomoc pro Izrael: veřejná sbírka pro rodiny obětí

V reakci na teroristický útok spáchaný na Izrael teroristickou palestinskou organizací Hamás dne 7. října 2023 vyhlašuje Federace židovských obcí v České republice veřejnou sbírku na pomoc rodinám obětí útoku a následných válečných událostí. Útok si vyžádal již více než 1 000 obětí na životech, tisíce zraněných a obrovské…


[20 Dub 2022]
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-Šoa 18.4. 2023

18.4. 2023 Olomouc Horní náměstí 14:00-16:00. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-Šoa je maraton čtení jmen mužů, žen a dětí, kteří byli nacisty pronásledováni kvůli svému rasovému původu. Pravidelně se koná v jarních měsících, a to již od roku 2006. Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme k uctění památky hrdinů a obětí holocaustu, které nese název Jom ha-šoa ve ha gvura (Den holocaustu a hrdinství) a upomíná na povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě. K akci se může připojit každý, vyslovit jména nahlas a veřejně a vrátit tak zapomenuté……


[5 Říj 2021]
Dny židovské kultury Olomouc 2021
Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 11. do 22. října budou letos konat již po čtrnácté. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program s hlavním tématem KOŠER JE KOŠER. Záštitu nad festivalem přijalo Izraelské velvyslanectví v Praze.
 
Kašrut rozdělující, nebo stmelující? Kašrut není jen rituální porážka. Jde o široký koncept etiky stravování i přístupu k životu obecně, který zdaleka přesahuje hranice judaismu. Etický přístup ke stravování je jedním z nejsilněji diskutovaných témat dneška. Judaismus přitom význam úsloví jsem tím, co …


[1 Zář 2021]
Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc 2021

Neděle 12. září od 10 do 17 hodin
V rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci pořádá Židovská obec Olomouc tradiční Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připravené komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů a také příprava a pečení chaly. Zaměstnanci obce také ochotně zodpoví dotazy návštěvníků….


[6 Říj 2020]
Dny židovské kultury Olomouc 2020

Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 12. do 20. října budou letos konat již po třinácté. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program s hlavním tématem OD ZAČÁTKU…ČESKO-SLOVENSKO A IZRAEL. Záštitu nad festivalem přijali H. E. DANIEL MERON velvyslanec státu Izrael v ČR.
Situace kolem COVID-19, představující zásadní odmlku ve všech aspektech veřejného života, se dotkla i našeho festivalu. Původní téma „Je kosher ještě košer“, kterému jsme se v rámci letošního ročníku chtěli věnovat, jsme kvůli nemožnosti…


[4 Zář 2020]
Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc 2020

Neděle 13. září od 10 do 17 hodin
V rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci pořádá Židovská obec Olomouc tradiční Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připravené komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů a také příprava a pečení chaly. Zaměstnanci obce také ochotně zodpoví dotazy návštěvníků….


[16 Dub 2020]
Jom ha-šoa 21.4. 2020 – virtuální čtení

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“, je dnem, kdy se prostřednictvím občanských a náboženských obřadů vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům, ale i další oběti nacistického rasového pronásledování. Letos připadá den, kdy si také v České republice připomínáme oběti holocaustu, na 21.dubna. Letos mělo již po patnácté proběhnout Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa ve 28 městech České republiky. Veškeré informace a způsoby, jak se ke čtení přidat, najdou zájemci na stránkách www.terezinstudies.cz


[1 Dub 2020]
JE JARO TADY?

Zamyšlení vrchního zemského rabína Efraima K. Sidona
Západními okny hledím na Petrské náměstí s několika ještě holými, ale už jistě pučícími platany, a někdy si prohlížím a někdy i počítám lidi. Malé náměstí se zdá prázdné, ale tuhle jsem přesto za pár minut napočítal deset lidí, pochopitelně se zakrytými nosy a ústy, kteří přes ně šli. To mi rovněž připomíná, že „jaro je tady,“ abych použil názvu fejetonů Ludvíka Vaculíka. Ale my máme domácí vězení, včetně dětí, a Bůh sám ví,


[15 Srp 2019]
Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc 2019

Neděle 8. září od 10 do 17 hodin
V rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci pořádá Židovská obec Olomouc tradiční Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připravené komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů a také příprava a pečení chaly. Přednáška, koncert. Zaměstnanci obce také ochotně zodpoví dotazy návštěvníků. 


[2 Kvě 2019]
Den vzpomínání na oběti holocaustu
2.5.2019 Olomouc Horní náměstí od 14:00.
Jádrem akce je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během druhé světové války. „Zapojit se do čtení jmen obětí může každý – akce je určena široké veřejnosti. Hojně se do čtení jmen zapojují nejen pamětníci a přeživší koncentračních táborů a jejich potomci, ale též mladí lidé, někdy i celé školní skupiny. Velice nás těší, že se každý rok k veřejnému čtení přidávají nová města. Seznamy na čtení jmen vycházejí z …