Home » Novinky

Den vzpomínání na oběti holocaustu

2 května 2019

2.5.2019 Olomouc Horní náměstí od 14:00.

Jádrem akce je maraton čtení jmen jednotlivých žen, mužů a dětí, kteří byli kvůli svému přisouzenému židovskému nebo romskému původu pronásledováni, perzekvováni a zavražděni během druhé světové války. „Zapojit se do čtení jmen obětí může každý – akce je určena široké veřejnosti. Hojně se do čtení jmen zapojují nejen pamětníci a přeživší koncentračních táborů a jejich potomci, ale též mladí lidé, někdy i celé školní skupiny. Velice nás těší, že se každý rok k veřejnému čtení přidávají nová města. Seznamy na čtení jmen vycházejí z Databáze obětí, která je dostupná na portálu www.holocaust.cz a kterou vytvořil a spravuje Institut Terezínské iniciativy.

Jom hašoa – Den holocaustu a hrdinství – zní celý název připomínkového dne v Izraeli. Dne, kdy se od roku 1951 ve všech městech na dvě minuty rozezní sirény a zastaví se doprava, práce, život…Dvě symbolické minuty připomínají všechny lidi, které zavraždili jiní lidé během holocaustu. Připomínají nevinné oběti iracionálního strachu a z něj pramenící nenávisti, která se stala státní doktrínou. Oběti, z nichž většina přestala doufat v lidskost a humanitu svých spoluobčanů a sousedů až tváří v tvář plynovým komorám.

Připomíná také hrdinství – hrdinství vězňů varšavského ghetta, kteří se dokázali vzepřít svým věznitelům  a vzdorovat jejich přesile s vědomím jisté porážky. Připomíná hrdinství mnoha jiných, kteří se odhodlali ke vzpouře – ať ozbrojené nebo pasivním odporem nebo sabotáží. Připomíná hrdinství matek, které neopustily své děti na cestě na smrt. Připomíná statečnost rodičů, kteří poslali své děti do bezpečí. Připomíná také hrdinství těch, kteří se přes hrozící tvrdý postih odhodlali pomoci a pomáhat, ukrývat pronásledované, organizovat pro ně cestu do bezpečí a shánět další pomoc.

Akce se koná pod záštitou velvyslance státu Izrael v ČR J.E. Daniel Meron a ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Petříčka.
Záštitu nad akcí v Olomouci převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav Žbánek, MPA.