Home » Archiv

Příspěvky spojené s: Olomouc

[30 Led 2009 ]
Dny židovské kultury Olomouc 2009
Dny židovské kultury Olomouc 2009 (20. – 25. října 2009) chtějí dalším ročníkem připomenout význam židovské komunity v našem regionu. Projekt během šesti dnů nabídne více než 20 akcí, zejména výstavu, cyklus přednášek, besedy pro školy, řadu koncertů a divadelních představení vycházejících ze židovské tradice.
Tématem letošního ročníku jsou osudy středomoravských synagog (Holešov, Kroměříž, Olomouc), s důrazem na připomínku 70. výročí zničení olomoucké synagogy v březnu 1939.  S těmito a dalšími synagogami je spojena osobnost architekta Jakoba Gartnera, jehož dílu, bude věnován cyklus přednášek. Počítá se rovněž s výstavou unikátních dokumentárních materiálů a svědectví osvětlujících neblahé okolnosti …


[27 Pro 2008 ]
Fritz Zweig
Fritz Zweig , slavný dirigent  a později hudební pedagog, narozený v Olomouci 8. září 1893.  Bratranec dramatika Maxe Zweiga a vzdálený příbuzný spisovatele Stefana Zweiga. Od dětství projevoval výrazné hudební nadání, byl vynikajícím pianistou, ale hrál i na varhany     (podle vzpomínek současníků hrával na příklad  skladby J.S.Bacha  pro své přátele v olomoucké synagoze). Vystudoval v Olomouci německou základní školu a pak olomouckou Staatsoberrealschule, kde v roce 1910 maturoval. Po maturitě odešel do Vídně, kde byl privátním žákem slavného Arnolda Schönberga, kterého v roce 1912 následoval i do Berlína. V letech 1913 – 1933 (s nucenou …


[4 Pro 2008 ]
PhDr. Berthold Oppenheim

Pocházel z rabínské rodiny – otec Joachim Heinrich Oppenheim byl rabínem v jihomoravské Jemnici a později také v Toruni, polském městě nacházejícím se tehdy na území Pruska. Berthold Oppenheim se dal na otcovu dráhu. Studoval na rabínských institutech i na civilních univerzitách v Berlíně a Vratislavi.V hloubce judaistického a hebraistického vzdělání se měl ve svém příbuzenstvu kým inspirovat, byl nejenom synem rabína, ale také synovcem známého vídeňského hebraisty J.H.Weisse.