Home » Dokumenty

Dokumenty

Stránky pod tímto názvem skrývají základní dokumenty obce. Jsou to Stanovy Židovské obce Olomouc přijaté Shromážděním členů Židovské obce Olomouc v roce 2008,  Volební řád, Statut Nadace Otty a Emy Sieglových. Slouží k rychlé orientaci v právech a povinnostech členů obce.

Stanovy Židovské obce Olomouc

Jednací a volební řád

Statut Nadace Otty a Emy Sieglových