Home » Výpůjční řád

Výpůjční řád

VÝPŮJČNÍ ŘÁD KNIHOVNY ŽO OLOMOUC
 • Knihovna Židovské obce Olomouc poskytuje bibliograficko – informační služby a půjčování knih a časopisů pro členy Židovské obce Olomouc.
 • Výpůjční doba knihovny je určena na každý čtvrtek od 14,00 do 16,00 hodin mimo dny spadající na židovské a státní svátky. Půjčování je možné i mimo tyto dny po domluvě se správcem knihovny.
 • Povinnosti čtenářů:
  • čtenář osobně přebírá zapůjčenou knihu a ručí za ni, 
  • čtenář zapůjčenou knihu chrání před zničením nebo ztrátou,
  • dojde-li k poškození vypůjčené knihy, vyžadujeme za ni plnou náhradu, to je nový výtisk, kopii ztracené nebo zničené knihy nebo finanční náhradu,
  • doba zapůjčení je maximálně jeden měsíc. Tato lhůta může být prodloužena po domluvě se správcem knihovny, 
  • nedodrží-li čtenář výpůjční řád, může být zbaven práva využívat služeb knihovny.