Home » Eliška Groáková

Eliška Groáková

Adresa: třída Svobody 596/21, Olomouc
souřadnice: N49° 35′ 37.62″ E17° 14′ 52.89″
Kámen zmizelých položen: 2013

groakova_eliska_kamen

Nápis na kameni:
ZDE BYDLELA
ELIŠKA GROÁKOVÁ
NAR. 1883
DEPORTOVÁNA 1942
DO TEREZÍNA
ZAVRAŽDĚNA 1943
V OSVĚTIMI

Další známé údaje:
Narozena 12. 05. 1883
transport AAo, č. 182 (08. 07. 1942 Olomouc -> Terezín)
transport Cu, č. 292 (01. 02. 1943 Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Oběť v databázi Institutu Terezínské iniciativy

Rodina Groáků patřila k významným olomouckým podnikatelským rodinám od roku 1864, kdy Josef Groák převzal koupí od knihtiskaře Antona Halausky jeho Knihtiskařství olomoucké c. k. Františkovy univerzity, tedy knihtiskárnu, obchod s knihami, uměleckými předměty a hudebninami. Jeho knihtiskařský a litografický podnik se stal jedním z nejvýznamnějších v Olomouci. Josef Groák byl vydavatelem novin Mährisches Tagblatt (Moravský deník), členem olomouckého městského zastupitelstva, výboru Židovské náboženské obce v Olomouci a předsedou společenstva tiskařských živností. Po otcově smrti převzal podnik Hugo Groák a vedl ho až do nacistické okupace pod firemní značkou „IGO“. Od 1. dubna 1909 sídlila knihtiskařská firma v novostavbě na dnešní třídě Svobody 21 (č. p. 596), v níž také Hugo Groák se svou ženou bydlel v prvním poschodí.

Hugo Groák byl zatčen dne 1. 9. 1939. Zpočátku byl internován v bývalých železárnách ve Štěpánově u Olomouce. Později byl převezen do koncentračního tábora Buchenwald, z něhož byl propuštěn v srpnu 1940 nebo v prosinci 1941 jako invalida. Přihlášku židovského majetku v roce 1940 podala jménem svého „postiženého manžela Hugo Groáka“, Olomouc, Vodní ulice 22, jeho manželka Eliška Groáková (rozená Brochová). V přihlášce uvedla, že manžel vlastní jen sbírku poštovních známek po Dr. Siegfriedovi Brochovi, která byla zabavena a uložena v sejfu u České Union banky.

Brochovi, Berthold Broch třetí z leva za svými bratry Petrem a Jiřím s Eliškou Groákovou (zcela vpravo)

Brochovi s Eliškou Groákovou (zcela vpravo)

Seder u Brochů. Zprava , třetí Eliška Groáková, druhý její manžel Hugo Groák

Seder u Brochů. Zprava druhý Hugo Groák, třetí Eliška Groáková