Home » Archiv

Příspěvky spojené s: Mnichov

[25 Pro 2008 ]
Arizace židovského majetku v Olomouci v roce 1939
Doc. PhDr. Josef Bartoš, DrSc.
Olomouc patřila k nejvýznamnějším židovským střediskům na Moravě. Jestliže v některých menších městech a obcích počty Židů od druhé poloviny devatenáctého století spíše klesaly, naopak v Olomouci tento počet stále rostl. Od roku 1880 v celém tehdejším olomouckém okrese vzrostl z 1565 na 2216 Židů v roce 1930, z toho 2198 připadalo přímo na město Olomouc (včetně okolních obcí připojených po roce 1918 a po vytvoření tzv. Velké Olomouce). Uvádíme tato čísla podle náboženského vyznání obyvatel, protože k židovské národnosti se …