Home » Knihovna

Knihovna

Tato stránka obsahuje výpůjční řád knihovny, jehož součástí jsou výpůjční hodiny, a soupis knih v majetku obce. Knihy nejsou řazeny ani podle autorů, ani podle titulů – jsou prostě přidávány podle pořadí, v němž byly získány koupí nebo darem.

Výpůjční řád knihovny