Home » Archiv

Příspěvky spojené s: dirigent

[27 Pro 2008 ]
Fritz Zweig
Fritz Zweig , slavný dirigent  a později hudební pedagog, narozený v Olomouci 8. září 1893.  Bratranec dramatika Maxe Zweiga a vzdálený příbuzný spisovatele Stefana Zweiga. Od dětství projevoval výrazné hudební nadání, byl vynikajícím pianistou, ale hrál i na varhany     (podle vzpomínek současníků hrával na příklad  skladby J.S.Bacha  pro své přátele v olomoucké synagoze). Vystudoval v Olomouci německou základní školu a pak olomouckou Staatsoberrealschule, kde v roce 1910 maturoval. Po maturitě odešel do Vídně, kde byl privátním žákem slavného Arnolda Schönberga, kterého v roce 1912 následoval i do Berlína. V letech 1913 – 1933 (s nucenou …