Home » Sociální služby

Sociální služby

Veřejný závazek

Popis realizace

Pro zájemce o službu

Dokumenty ke stažení

Zápisy sociální a zdravotní komise ŽO Olomouc

Kontakt

Podporují nás:

Poskytování sociálních služeb židovským obětem nacistické perzekuce podporují granty
Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc. (organizací zabývající se odškodněním obětí holocaustu)  se sídlem v New Yorku, USA.

Tzv. fond naléhavé pomoci je financován z Claims Conference a rovněž z Programu naléhavé pomoci pro oběti nacismu
pod vedením Okresního soudu Spojených států dohlížejícího na soudní řízení ve věci sporu o aktiva obětí holocaustu (Švýcarské banky)