Home » Novinky

Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc 2019

15 srpna 2019

Neděle 8. září od 10 do 17 hodin
V rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci pořádá Židovská obec Olomouc tradiční Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připravené komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů a také příprava a pečení chaly. Zaměstnanci obce také ochotně zodpoví dotazy návštěvníků. 

V 11:00
PŘEDNÁŠKA VRCHNÍHO ZEMSKÉHO
RABÍNA K.E. SIDONA

V 15:00
KONCERT SKUPINY HaChucpa

Všichni jsou srdečně zváni.
S finanční podporou Nadačního fondu opbětem holocaustu.