Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: lidé

[21 Dub 2010 ]
MUDr. Rudolf Bacher

Na levé straně centrální aleje židovského oddělení olomouckého hřbitova v Neředíně, nedaleko od památníku obětem holocaustu, je hrob Dr. Rudolfa Bachera. Dole na náhrobním kameni je připsáno Er lebte, litt und starb für seine Wissenschaft (žil, trpěl a zemřel pro svoji vědu). Jméno zemřelého dnes zná jen málokdo a o jeho osudu většinou neví ani obyvatelé ulice, která nese jeho jméno. Dr. Rudolf Bacher se narodil 8. července 1877 v Zábřehu jako syn lékaře. Studoval na německé lékařské fakultě v Praze, kde byl v roce 1901 promován doktorem medicíny. V roce 1902 nastoupil do tehdejších Zemských ústavů v Olomouci, kde pracoval až do své předčasné smrti. Jeho prvním pracovištěm bylo chirurgické oddělení primáře Dr. Felixe Smolera.


[1 Lis 2009 ]
ThDr. Theodor Kohn, olomoucký arcibiskup s židovskými kořeny
ThDr. Theodor Kohn byl 64. olomouckým biskupem, sedmým arcibiskupem olomoucké arcidiecéze a prvním biskupem nešlechtického původu. Narodil se 22. března 1845 v Březnici, která leží na silnici vedoucí z Uherského Hradiště do Zlína. Jak napovídá jeho příjmení, měl z otcovy strany židovské předky.
V rakouské monarchii platil od září 1726 až do roku 1849 pro Židy tzv. familiantský zákon, podle kterého se mohl v každé rodině oženit jen nejstarší syn. Pokud chtěli založit rodinu ostatní mužští potomci, museli monarchii opustit. Někteří Židé se proto ženili tajně, ale tyto manželské svazky byly úředně považovány za konkubináty …


[24 Bře 2009 ]
Paul Engelmann (1891 – 1965)
Mezi nejznámější olomoucké židovské rodáky patří nepochybně architekt a esejista Paul Engelmann. Narodil se v Olomouci 14. 6. 1891 jako nejstarší ze tří dětí Maxe a Ernestiny Engelmannových. Jeho otec byl původně obchodníkem, ale zbankrotoval a pracoval jako zástupce pojišťovacích společností. Ernestina  Engelmannová, rozená Brecherová, pocházela z vážené prostějovské lékařské rodiny a neúspěšnou kariéru svého manžela dost těžce nesla. Engelmannovi měli pronajatý byt ve starém domě na Mořickém náměstí, který Paulovi přátelé žertem označovali jako Palais am Mauritzplatz.
Paul Engelmann byl nadán mnoha talenty. Studium na olomouckém německém gymnáziu musel přerušit pro onemocnění …


[24 Led 2009 ]
Jacques Groag (1892 – 1962)

Jacques Groag se narodil 5.2.1892 v Olomouci jako třetí dítě majitele sladovny v Týnečku. Vyrůstal v dobře situované a kultivované rodině. Jeho bratr Emanuel (Emo), který později převzal po otci rodinnou sladovnu, byl zručným kreslířem a karikaturistou. O osm let starší sestra Johanna byla provdána za hudebního vědce a pozdějšího dirigenta Dr Heinricha Jalowetze, který patřil k nejbližším spolupracovníkům skladatele Arnolda Schönberga.


[24 Led 2009 ]
Leo Fall (1873 – 1925)

V prvním díle Haškova románu „Osudy dobrého vojáka Švejka“ je popsána scéna, kdy nadporučík Lukáš, poté co se zbavil záletné Katy Wendlerové, „počal si vesele pohvizdovat árii z operety Rozvedená paní“. Zbývá jen dodat, že uvedenou populární melodii složil Leo Fall. Leo (Leopold) Fall se narodil 2. února 1873 v Olomouci jako nejstarší ze tří synů vojenského kapelníka 9. pěšího pluku Moritze Falla (1884 – 1922)…


[27 Pro 2008 ]
Fritz Zweig
Fritz Zweig , slavný dirigent  a později hudební pedagog, narozený v Olomouci 8. září 1893.  Bratranec dramatika Maxe Zweiga a vzdálený příbuzný spisovatele Stefana Zweiga. Od dětství projevoval výrazné hudební nadání, byl vynikajícím pianistou, ale hrál i na varhany     (podle vzpomínek současníků hrával na příklad  skladby J.S.Bacha  pro své přátele v olomoucké synagoze). Vystudoval v Olomouci německou základní školu a pak olomouckou Staatsoberrealschule, kde v roce 1910 maturoval. Po maturitě odešel do Vídně, kde byl privátním žákem slavného Arnolda Schönberga, kterého v roce 1912 následoval i do Berlína. V letech 1913 – 1933 (s nucenou …


[4 Pro 2008 ]
PhDr. Berthold Oppenheim

Pocházel z rabínské rodiny – otec Joachim Heinrich Oppenheim byl rabínem v jihomoravské Jemnici a později také v Toruni, polském městě nacházejícím se tehdy na území Pruska. Berthold Oppenheim se dal na otcovu dráhu. Studoval na rabínských institutech i na civilních univerzitách v Berlíně a Vratislavi.V hloubce judaistického a hebraistického vzdělání se měl ve svém příbuzenstvu kým inspirovat, byl nejenom synem rabína, ale také synovcem známého vídeňského hebraisty J.H.Weisse.