Home » Novinky, Oznámení, Zpráva dne

Výběrové řízení na jednatele s.r.o. ve vlastnictví ŽO Olomouc

27 září 2011

Pracovní pozice – vedení obchodní společnosti. Předmětem podnikání je provozování parkoviště a pronájem nemovitostí. Příprava realizace rekonstrukce parkoviště na Palachově náměstí.  Jedná se o kreativní a odpovědnou práci. Odpovídající platové ohodnocení, možnost roční odměny. Služební telefon.

 

Požadujeme:

Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, výhodou je obecné manažerské vzdělání. Organizační schopnosti a zkušenosti s řízením. Komunikativnost, časová flexibilita, schopnost vést obchodní jednání, občanská bezúhonnost.

Znalost práce na PC na uživatelské úrovni.

Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Zkušenost s projektovým řízením.

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

– osobní data uchazeče a kontakty

– strukturovaný profesní životopis uchazeče

– motivační dopis o představě výkonu funkce jednatele

– kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

– originál výpisu z rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce

– možný termín nástupu do funkce

 

Obecná náplň činnosti jednatele:

–          Zajišťovat provoz parkoviště na Palachově náměstí a spravovat pronajatý majetek od ŽO Olomouc.

–          Zajistit přípravu projektu pro rekonstrukci parkoviště.

  • projekt pro stavební povolení a provedení stavby
  • výběr systému automatického parkování
  • zajistit přípravu podkladů pro výběrové řízení na realizátora projektu a stavby

–          Vytvoření finanční rozvahy provozu parkoviště při zavedení automatického parkování.

  • zjištění nákladů provozu automatického parkování a zajištění jeho dozoru

–          Zrealizovat projekt rekonstrukce Parkoviště.

–          Řešit finanční a daňové problém vedení s.r.o. s návazností na majitele ŽO Olomouc.

Termín podání přihlášky byl stanoven do 30. listopadu 2011

Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POUZE v písemné podobě na adresu Židovská obec Olomouc, Komenského 7, 779 00 Olomouc. Obálka musí být výrazně označena textem: „NEOTVÍRAT – VŘ na jednatele s.r.o.“

Termín výběrového řízení:

Výběrové řízení proběhne v prosinci 2011 v komunitním centru židovské obce Olomouc, Komenského 7, 779 00 Olomouc.  Zájemci budou písemně pozváni.

Podání doplňující informací:

Ing. Petr Papoušek, předseda, tel: 585 223 119, mail: kehila@kehila-olomouc.cz