Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: Oznámení

[13 Pro 2011 ]
Prohlášení Federace židovských obcí v ČR, Židovské obce v Praze a Židovského muzea v Praze

S překvapením a pobouřením jsme zaznamenali nahrávku s promluvou kazatele Ústředí muslimských obcí ČR Lukáše Větrovce k věřícím v brněnské mešitě, o které na svých webových stránkách informoval pan Lukáš Lhoťan (http://islamarchiv.lukaslhotan.cz/index/videogalerie)a následně česká média. Je otázkou, zda je jen věcí muslima Větrovce a Ústředí muslimských obcí v České republice, jestliže se v náhledu na blízkovýchodní konflikt a jeho řešení ztotožňují se stanoviskem nejextrémnějších sil, které nesdílí žádná z demokratických zemí světa, a pro hlásání takového postoje využívají i bohoslužebný prostor…..


[24 Říj 2011 ]
KICUR ŠULCHAN ARUCH

V nakladatelství Agadah s.r.o. vyšlo základní halachické dílo překládané pro svou popularitu po celém světě již více jak jedno století. Výtažek nejdůležitějších částí práva náboženského, civilního i majetkového. Kniha se užitečně a přehledně věnuje nejčastějším tématům každodenního ortodoxního židovského života. Obsahuje i doposud publikované poznámky z novodobých vydání, které upřesňují vztahy k dnešní tradici a moderní době. První část z dvoudílného svazku. Předmluva rabi Šlomo Kučera. Překlad Miriam Havelková. www.knihy.agadah.com


[27 Zář 2011 ]

Pracovní pozice – vedení obchodní společnosti. Předmětem podnikání je provozování parkoviště a pronájem nemovitostí. Příprava realizace rekonstrukce parkoviště na Palachově náměstí. Jedná se o kreativní a odpovědnou práci. Odpovídající platové ohodnocení, možnost roční odměny. Služební telefon. Požadujeme: Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, výhodou je obecné manažerské vzdělání. Organizační schopnosti a zkušenosti s řízením. Komunikativnost, časová flexibilita, schopnost vést obchodní jednání, občanská bezúhonnost. Znalost práce na PC na uživatelské úrovni. Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. Zkušenost s projektovým řízením.


[26 Zář 2011 ]
Ghettorente – nové možnosti žádat

Ministerstvo zahraničních věcí ČR bylo Velvyslanectvím SRN v Praze upozorněno na nové znění německé směrnice o tzv. uznávací dávce za práci v ghettu, která nebyla nucenou prací. Řada obětí nacismu z ČR, které vykonávaly práci v ghettech, a na uznávací dávku dosud nedosáhly, má nyní možnost podat novou žádost. Podle novelizované úpravy již výplatě této dávky nebrání započítání práce v ghettu do rozhodné doby pro vznik nároku na důchod. Směrnice nabyla zpětné účinnosti od 6. října 2007.


[18 Srp 2011 ]
Nový fond Claims Conference pro oběti nacismu

Claims Conference s potěšením oznamuje, že byl založen Kompenzační fond obětí holocaustu (Holocaust Victim Compensation Fund – HVCF). Kompenzace z fondu HVCF je určena židovským obětem, žijícím v době podání žádosti, které a) žijí trvale v České republice (anebo v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku, Slovenské republice a Slovinsku) b) nepobírají důchodové výplaty z Claims conference, resp. CEEF, nebo z německého zdroje, tak jak je uvedeno v pokynech HVCF.


[20 Čvc 2011 ]
Střetnutí ČR-SR a letní hry Maccabi 2011 na Slovensku

Střetnutí ČR-SR tentokrát proběhne na Slovensku v oblasti Vysokých tater a bude součástí letních Maccabi her. Chcete si i vy užít víkend plný zábavy?? Připojte se k nám 1-4. 9. 2011 Štrbské pleso, Slovensko. Více informací na www.uzzno.sk a uvnitř tohoto příspěvku.


[15 Bře 2011 ]
Vyhlášení prodeje pozemku

Vyhlášení prodeje pozemku nabídkou nejvyšší ceny korespondenčním způsobem. I. Židovská obec Olomouc, se sídlem Komenského 7, 779 00 Olomouc, IČO: 41031717 (dále jen dražebník) vyhlašuje veřejnou korespondenční dražbu nemovitého majetku. Veřejná dobrovolná dražba probíhá od vyhlášení do 28. 3. 2011. II. Předmět dražby je: – Pozemek p. č. 609/4, v obci a k. ú. Šumperk, o celkové výměře 2055 m2 druh: ostatní plocha – Pozemek p. č. 609/5, v obci a k. ú. Šumperk, o celkové výměře 1909 m2 druh: orná půda.


[20 Úno 2011 ]
Židovský tiskový a informační servis

Vážení přátelé, Federace židovských obcí v České republice navázala v únoru 2011 na informace svých webových stránek, věnovaných především životu a potřebám židovské pospolitosti v ČR, zpravodajstvím Židovského tiskového a informačního servisu (ZTIS) www.ztis.cz. Jeho posláním je přinášet aktuální a objektivní informace týkající se Židů v ČR i jinde ve světě, zejména v Izraeli, a nabídnout těm, kteří s touto tématikou pracují nebo se o ni zajímají, důležitá a zajímavá fakta o událostech zasazená do širšího kontextu, jejž občas běžné agenturní zprávy postrádají. U každé zprávy nalezne návštěvník stránek ZTIS její zdroj a …


[23 Pro 2010 ]
Výzva České pobočky Keren Kayemet Leisrael (KKL)

Dobrý den, v Severním Izraeli během požáru v minulých dnech shořelo přes 2.000.000 stromů, které byly vysazeny Židovským národním fondem. Požár se podařilo dostat pod kontrolu v neděli 5. prosince a v pondělí 6. prosince byl definitivně uhašen. Stromky na obnovu lesa lze zakoupit příspěvkem České pobočce KKL na účet číslo 153159004/2700, UniCredit. Za každou pomoc děkujeme, Michal Pacovsky, President of Czech Board KKL. Více informací Vám podá paní Zoša Vyoralová, zosa@email.cz, 602 703 653 www.kkl-jnf.cz


[18 Pro 2010 ]
Prostějovští Židé na fotografiích

Ivan Čech, kulturní pracovník z Prostějova, objevil řadu fotografií prostějovských Židů z 20. a 30. let minulého století. Na mnohých fotografiích se mu podařilo určit osoby, které jsou na nich zobrazeny. Předkládáme galerii fotografií, u ktrých se prostějovské židovské spoluobčany nepodařilo identifikovat. Pokud by někdo mohl s identifikací pomoct, nechť se obrátí na Židovskou obec Olomouc.