Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: Oznámení

[9 Lis 2010 ]
ŠOA – Příběh Miloše Dobrého/Příběh Hany Pravdové

Dovolujeme si Vás pozvat na představení Švandova divadla na Smíchově v rámci cyklu HYDE PARK: ŠOA – Příběh Miloše Dobrého, Příběh Hany Pravdové. 25. listopadu 2010 od 19.00 h. V divadle K3 v olomouckém Konviktu. Příběh dvou lidí, kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, a přesto se nikdy nepoznali. Jejich životní cesty se prolínají a míjejí – oba přežili Terezín, Osvětim, pochod smrti i poválečné křivdy. Jde o dva neobyčejné osudy uprostřed nacistického pekla, inscenace je sestavena z autentických výpovědí dvou naprosto odlišných lidí – sportovce Miloše Dobrého a herečky Hany Pravdové.


[29 Říj 2010 ]
Benefiční koncert

Nadační fond obětem holocaustu spolu se Sdružením pro úštěckou synagogu a hřbitov zvou na Benefiční koncert. Program koncertu je na přiloženém plakátu. Výtěžkem koncertu budou podpořeny projekty v programech Péče, Připomínka, Budoucnost a Obnova.


[15 Říj 2010 ]
Informace o aktuálním vyřizování žádostí o tzv. Ghettorente

K současné situaci ohledně vyřízení nároků českých obětí lze konstatovat, že příslušná důchodová správa v Landshutu pracuje rychle. Dle vyjádření zmíněného úřadu zpracovává tento cca 1000 žádostí, přičemž cca 800 z nich pochází z České republiky, zbývající žádosti pak podali žadatelé z Rakouska a Slovenska. Zpracování žádostí zpomaluje pouze skutečnost, že je potřeba ke každému jednotlivému případu vydat celkem 4 rozhodnutí.:


[13 Zář 2010 ]
Dny židovské kultury Olomouc 2010

Bouřlivý rozvoj střední Moravy na konci 19. století do značné míry určilo intenzívní střetávání a setkávání tří vzájemně se ovlivňujících kuturních etnik – českého, německého a židovského. Třetí ročník Dnů židovské kultury Olomouc představí významné židovské osobnosti našeho regionu, jejichž tvorbu i osudy tato specifická historická danost významně formovala. V osobách filozofů Edmunda Husserla a Ludwiga Wittgensteina přicházejí zcela nové myšlenkové koncepce, které zásadně proměnily nazírání člověka na svět a sebe sama.


[12 Čvc 2010 ]
Pozvánka na vernisáž výstavy

Židovská obec Olomouc Vás zve na vernisáž výstavy Jindřicha Buxbauma ŠALOM IZRAEL, Šachova synagoga 26. července 2010 v 17 hodin. Výstava se koná v rámci Týdne židovské kultury v Holešově a zahájí ji, podobně jako v Olomouci Jindřich Štreit.


[25 Čvn 2010 ]
Lipenské Memento

12. června 2010 byl v Lipníku na popud Dr. Ing. Jiřího Schreibera, CSc., posledního lipenského Žida, který přežil holocaust, odhalen u bývalé synagogy, v místech zaniklého židovského pohřebiště, památník s názvem Memento. Město Lipník využilo k této události 6. ročník exteriérové výstavy Kov ve městě. V prostranstvích města jsou prezentována díla studentů a absolventů Soukromé střední umělecké školy AVE ART v Ostravě. Zatímco ostatní artefakty budou ve městě vystaveny pouze po dobu trvání výstavy, plastika MEMENTO studenta Lukáše Dvorského zůstane v Lipníku nastálo.


[2 Čvn 2010 ]
Pozvánka na výstavu

Židovská obec Olomouc is Vás dovoluje pozvat do úsovské synagogy na výstavu Jindřich Buxbaum – Izrael ve fotografii. Výstava bude zahájena za přítomsnosti autora 5.6. v 14:00 a potrvá do 2.7.2010. Úvodní slovo: prof. Jindřich Štreit. Během vernisáže se bude podávat červené a bílé košer víno.


[19 Dub 2010 ]
Stolpersteine v České republice

Česká frakce projektu Stolpersteine (paměťní kameny, připomínající oběti holokaustu) spustila své nové webové stránky. www.stolpersteine.cz


[8 Dub 2010 ]
Holocaust Study Tour 2010

Aktualizováno 20. 4. 2010. V pondělí 12. února nás navštívila skupina amerických studentů z New Milford High School absolvující studijní cestu po Evropě, která podle jejich slov motivuje, vyzývá a zavazuje k zamyšlení nad jednou z nejvíce kritických a hrůzných událostí v historii. Jejich cestu můžete sledovat na tomto blogu. http://hst10.blogspot.com/


[7 Dub 2010 ]
Federace židovských obcí získala na obnovu památek z evropských fondů téměř 280 milionů korun
Jičín, 7. dubna 2010 – Projekt revitalizace židovských památek v České republice byl slavnostně zahájen v jičínské synagoze podpisem rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu 5.1. Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 279 682 000 korun převzal z rukou ministra kultury, prof. Václava Riedlbaucha, předseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. Díky pozitivnímu rozhodnutí ministerstva kultury bude moci Federace ŽO v následujících třech letech čerpat schválené finanční prostředky a použít je na záchranu památkově a historicky nejcennějších objektů, které budou v rámci projektu revitalizace židovských památek restaurovány, zpřístupněny …