Home » Novinky

Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc

30 srpna 2016

Neděle 11. září od 10 do 17 hodin
15: 00 hod. Koncert skupiny Noach

V rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci pořádá Židovská obec Olomouc tradiční Den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připravené komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů a také příprava a pečení chaly. Zaměstnanci obce také ochotně zodpoví dotazy návštěvníků. Na 15 hod. je připraven koncert vokální skupiny Noach, která  se věnuje interpretaci hebrejských písní s důrazem na písně chasidské. Všichni jsou srdečně zváni.

V rámci Dne otevřených dveří bude prezentován panel Vzpomínky paní Edity, který vznikl v rámci projektu Židovského muzea Zmizelí sousedé. Panel sestavili žáci FZŠ a MŠ dr. M. Horákové Olomouc, pod pedagogickým vedením PhDr.Lenky Crhové. (s podporou spolku Cesta tam a zase zpátky, z.s. Praha).
http://www.zmizeli-sousede.cz/

Den otevřených dveří 2016