Home » Zpráva dne

Výstava k Mezinárodnímu dni památky obětem holocaustu

18 ledna 2012

Keeping the Memory Alive – Children in the Holocaust

Židovská obec Olomouc ve spolupráci s Evropským institutem odkazu šoa v České republice a pod záštitou primátora statutárního města Olomouc Martina Novotného pořádá výstavu vítězných plakátů z Mezinárodní soutěže plakát na téma: Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust (Zachování živé paměti – Děti za holocaustu).

Vernisáž výstavy proběhla
ve čtvrtek 26. ledna 2012 v 16 hodin
ve Vlastivědném muzeu Olomouc, náměstí Republiky 5

Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát na téma: Keeping the Memory Alive – Children in the Holocaust (Zachování živé paměti – Děti za holocaustu) je projektem Mezinárodního výborupro vzdělávání, připomínku a výzkum holocaustu (Task force for international cooperation on (Holocaust education, remembrance and research /ITF/). Partnery projektu jsou izraelský Památník mučedníků a hrdinů holocaustu Yad Vashem v Jeruzualémě, Evropský institut odkazu šoa v České republice a francouzský památník Mémorial de la Shoah ve spolupráci s OSN.

Soutěže se vedle studentů grafického designu ve Francii a Izraeli zúčastnili také studenti tohoto oboru ze čtyř českých univerzit, z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Vysokého učení technického v Brně a Západočeské univerzity v Plzni. Součástí přípravy českých studentů na soutěž byl seminář zaměřený na umění v mezních situacích, který zajistilo Židovské muzeum v Praze. Mezinárodní porota složená jak z expertů v oboru designu, tak i ve vzdělávání o holocaustu ze všech tří zúčastněných zemí zasedala 19. května 2011 v Berlíně. Za Českou republiku byla v porotě Helga Weissová-Hošková, akademická malířka, která se ve své tvorbě věnuje tématu holocaustu, a Ondřej Zámiš, držitel Národní ceny za studentský design z roku 2008.

Porota vybírala z tří set předložených prací patnáct návrhů plakátů, ale pro rovnost hlasů nakonec rozhodla, že jich bude vystaveno šestnáct. Vítězní autoři byli pozváni na speciální seminář věnovaný zkoumání holocaustu a umění do Mezinárodní školy pro studium holocaustu při muzeu Yad Vashem v Izraeli. Seminář se konal v listopadu 2011 jako součást projektu. O kvalitě českého designu svědčí, že mezi vítězi bylo sedm soutěžících z ČR. Pořadí bylo určeno jen na prvních třech místech. Ve vítězné trojici jsou dvě české studentky, na prvním místě Veronika Nováková a na místě třetím Martina Cejpová. Dalšími českými studenty, jejichž práce budou vystaveny, jsou (v abecedním pořadí) Iva Boháčová, Peter Chmela, Isabel Hahn, Ondřej Jiráska a Petr Nehera. Vítězné práce budou prezentovány 27. ledna 2012 u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu v budově Spojených národů v New Yorku a a v jiných prestižních lokalitách v 28 zemích světa.

Reportáž Události 27.1.2012

Rozhovor Studio ČT24 27.1.2012