Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: Judaismus

[12 Led 2009 ]
Leo Pavlát: Neúplná rekapitulace boje s rasismem

V říjnu 1996, tedy před více než dvanácti lety, Poslanecká sněmovna vyjádřila znepokojení nad projevy xenofobie, rasismu a antisemitismu v naší zemi. Poslanci v usnesení žádali vládu „o rozhodný postup proti všem, kteří šíří rasovou nesnášenlivost a nenávist“ a vyzývali, aby vláda „předložila zprávu o postupu správních orgánů při postihu trestních činů motivovaných rasismem a xenofobií a případně navrhla příslušná legislativní opatření“. Rok poté byl v Praze rasistickým skinheadem zavražděn súdánský student. Na smutečním shromáždění nechyběl žádný významný politik a poslanci přijali další, v principu podobné usnesení…


[23 Pro 2008 ]
Portál Hebraistika

Na tomto portálu najdete informace o dějinách Židů, o Izraeli, o rozdílu mezi ortodoxním, reformním (liberálním, progresivním), konservativním (Masorti) judaismem a chasidismem, o židovských svátcích a rituálech, o Jeruzalémském chrámu. Dále je zde základní poučení o hebrejštině, židovské kultuře a biblistice. Portál zveřejňuje zajímavé články z oboru, přináší zajímavosti. Portál Hebraistika


[23 Pro 2008 ]
Judaismus
Judaismus je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa – Izraele. Do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako „izraelitská víra“ (Israelitischglauben), „židovská víra“ (Jüdischglauben) nebo „Mojžíšská víra“. Židé sami své náboženství označovali a označují jako emuna (víra) nebo dat (náboženství). Moderní termín jahadut (židovství) se vztahuje spíše na kulturně-národnostně-náboženský celek (odvozen z německého Judentum). V této souvislosti je třeba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím, a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických …