Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: Zpráva dne

[23 Pro 2010 ]
Výzva České pobočky Keren Kayemet Leisrael (KKL)

Dobrý den, v Severním Izraeli během požáru v minulých dnech shořelo přes 2.000.000 stromů, které byly vysazeny Židovským národním fondem. Požár se podařilo dostat pod kontrolu v neděli 5. prosince a v pondělí 6. prosince byl definitivně uhašen. Stromky na obnovu lesa lze zakoupit příspěvkem České pobočce KKL na účet číslo 153159004/2700, UniCredit. Za každou pomoc děkujeme, Michal Pacovsky, President of Czech Board KKL. Více informací Vám podá paní Zoša Vyoralová, zosa@email.cz, 602 703 653 www.kkl-jnf.cz


[3 Pro 2010 ]
Nový průvodce košer potravinami pro Českou republiku 2010-2011

Aktualizovaný průvodce košer potravinami pro Českou republiku pro rok 5771 (2010-2011) je k dispozici ke stažení v sekci Současnost. Průvodce vydává Vrchní zemský a pražský rabinát.

Průvodce košer potravinami pro Českou republiku pro rok 5771.


[9 Lis 2010 ]
ŠOA – Příběh Miloše Dobrého/Příběh Hany Pravdové

Dovolujeme si Vás pozvat na představení Švandova divadla na Smíchově v rámci cyklu HYDE PARK: ŠOA – Příběh Miloše Dobrého, Příběh Hany Pravdové. 25. listopadu 2010 od 19.00 h. V divadle K3 v olomouckém Konviktu. Příběh dvou lidí, kteří se ocitli na stejných místech a prožili podobné tragédie, a přesto se nikdy nepoznali. Jejich životní cesty se prolínají a míjejí – oba přežili Terezín, Osvětim, pochod smrti i poválečné křivdy. Jde o dva neobyčejné osudy uprostřed nacistického pekla, inscenace je sestavena z autentických výpovědí dvou naprosto odlišných lidí – sportovce Miloše Dobrého a herečky Hany Pravdové.


[15 Říj 2010 ]
Informace o aktuálním vyřizování žádostí o tzv. Ghettorente

K současné situaci ohledně vyřízení nároků českých obětí lze konstatovat, že příslušná důchodová správa v Landshutu pracuje rychle. Dle vyjádření zmíněného úřadu zpracovává tento cca 1000 žádostí, přičemž cca 800 z nich pochází z České republiky, zbývající žádosti pak podali žadatelé z Rakouska a Slovenska. Zpracování žádostí zpomaluje pouze skutečnost, že je potřeba ke každému jednotlivému případu vydat celkem 4 rozhodnutí.:


[13 Zář 2010 ]
Dny židovské kultury Olomouc 2010

Bouřlivý rozvoj střední Moravy na konci 19. století do značné míry určilo intenzívní střetávání a setkávání tří vzájemně se ovlivňujících kuturních etnik – českého, německého a židovského. Třetí ročník Dnů židovské kultury Olomouc představí významné židovské osobnosti našeho regionu, jejichž tvorbu i osudy tato specifická historická danost významně formovala. V osobách filozofů Edmunda Husserla a Ludwiga Wittgensteina přicházejí zcela nové myšlenkové koncepce, které zásadně proměnily nazírání člověka na svět a sebe sama.


[24 Srp 2010 ]
Rekondiční pobyt v Piešťanech

Židovská obec Olomouc pořádá pro své členy a rodinné příslušníky rekondiční pobyt v Piešťanech na 5 dní v týdnu mezi 18. a 24. říjnem 2010. Termín bude upřesněn. Pro cestu je zajištěna doprava autobusem, odjezd z Komenského ulice. Přihlášeným zájemcům sdělíme přesný termín odjezdu. Doprava je pro všechny účastníky zdarma. Pobyt a strava, prohlídka lékařem a základní procedury pro první generaci zdarma, budou hrazeny z grantu GG11.


[30 Čvn 2010 ]
Festivaly židovské kultury na Moravě
V prázdninovém čase se koná v několika městech s židovskou tradicí festival židovské kultury či jiná podobná akce.
První akcí je čtyřdenní festival pro židovskou čtvrť s názvem Boskovice 2010, jejíž program proběhne ve dnech od 8. do 11. července 2010. Festival pro židovskou čtvrť s názvem Boskovice je zaměřený na propagaci jedinečné urbanistické památky v tomto jihomoravském městě. Festival Boskovice představuje zajímavosti jak z hudební, tak i z divadelní a filmové scény, výstavy, autorská čtení a spoustu dalších počinů. Ve čtyřech dnech si opět budete mít příležitost vychutnat bohatý program, který ovládne celé …


[25 Čvn 2010 ]
Lipenské Memento

12. června 2010 byl v Lipníku na popud Dr. Ing. Jiřího Schreibera, CSc., posledního lipenského Žida, který přežil holocaust, odhalen u bývalé synagogy, v místech zaniklého židovského pohřebiště, památník s názvem Memento. Město Lipník využilo k této události 6. ročník exteriérové výstavy Kov ve městě. V prostranstvích města jsou prezentována díla studentů a absolventů Soukromé střední umělecké školy AVE ART v Ostravě. Zatímco ostatní artefakty budou ve městě vystaveny pouze po dobu trvání výstavy, plastika MEMENTO studenta Lukáše Dvorského zůstane v Lipníku nastálo.


[2 Čvn 2010 ]
Pozvánka na výstavu

Židovská obec Olomouc is Vás dovoluje pozvat do úsovské synagogy na výstavu Jindřich Buxbaum – Izrael ve fotografii. Výstava bude zahájena za přítomsnosti autora 5.6. v 14:00 a potrvá do 2.7.2010. Úvodní slovo: prof. Jindřich Štreit. Během vernisáže se bude podávat červené a bílé košer víno.


[7 Dub 2010 ]
Federace židovských obcí získala na obnovu památek z evropských fondů téměř 280 milionů korun
Jičín, 7. dubna 2010 – Projekt revitalizace židovských památek v České republice byl slavnostně zahájen v jičínské synagoze podpisem rozhodnutí o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu 5.1. Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 279 682 000 korun převzal z rukou ministra kultury, prof. Václava Riedlbaucha, předseda Federace židovských obcí v České republice Jiří Daníček. Díky pozitivnímu rozhodnutí ministerstva kultury bude moci Federace ŽO v následujících třech letech čerpat schválené finanční prostředky a použít je na záchranu památkově a historicky nejcennějších objektů, které budou v rámci projektu revitalizace židovských památek restaurovány, zpřístupněny …