Home » Archiv

Příspěvky v kategorii: Novinky

[6 Kvě 2016 ]
DNY JERUZALÉMA

25-29. května. Název festivalu DNY JERUZALÉMA / DAYS OF JERUSALEM vychází z historického názvu města, které je považováno za jedno z nejdůležitějších míst v dějinách lidstva. Jeruzalém byl v průběhu tří tisíciletí nejednou zničen a znovu vybudován. Stále ale zůstával duchovním a kulturním průsečíkem – centrem, které vedlo vývoj společnosti dál. Days of Jerusalem představují Jeruzalém jako otevřený prostor pro mírovou koexistenci různých náboženství, jejich vzájemné poznávání a tolerantní soužití, v němž je místo pro spolupráci Židů i Arabů, stoupence judaismu, křesťanství i islámu….


[8 Dub 2016 ]
Den vzpomínání na oběti holocaustu

5.5. Olomouc Horní náměstí od 14:00. Připojte se k nám na náměstích jedenácti českých a moravských měst a přečtěte několik jmen a stručných osudů židovských a romských obětí nacistické perzekuce. V Izraeli je od roku 1953 Den vzpomínání na oběti holocaustu  oficiální vzpomínkou na miliony Židů zavražděných během holocaustu, na na dvě minuty znějí sirény a zastavuje se život. Také si připomínáme židovské hrdiny, kteří vedli povstání v nacistickém ghettu ve Varšavě v roce 1943.  Klíčovou aktivitou Jom ha-šoa v České republice je čtení jmen obětí.


[23 Lis 2015 ]
O kroměřížské konferenci Židé a Morava XXII
V Muzeu Kroměřížska se ve středu 11. listopadu 2015 uskutečnil 22. ročník konference Židé a Morava, na 60 účastníků si vyslechlo 20 zajímavých přednášek. Přijeli zástupci 5 archivů, židovských obcí v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze, pěti muzeí, čtyř vysokých škol (UK v Praze, UP v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita v Hradci Králové), dvou územních pracovišť národního památkového ústavu, několika občanských sdružení a dorazili i soukromí badatelé a zájemci. Muzeum zároveň nabídlo ke koupi za 210 korun XXI. svazek edice Židé a Morava sestavený z příspěvků přednesených na konferenci vloni doplněný čtyřmi dalšími …


[27 Zář 2015 ]
Dny židovské kultury Olomouc 2015

Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 7. do 14. října budou letos konat již po osmé. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program pod zastřešujícím názvem Židovský rok. Záštitu nad festivalem přijali J.E. Gary Koren vel vyslanec Státu Izrael v ČR , Jaroslav Miller rektor Univerzity Palackého .
PODROBNÝ PROGRAM
 


[31 Čvc 2015 ]
JudaFest 2015
V neděli 21. června 2015 od 13. do 20. hodiny proběhne na pražském Náměstí Míru čtvrtý ročník „veletrhu“ českých židovských organizací – JudaFest. Po velkém úspěchu v loňském roce bude tato nevýdělečná akce opět určena nejširší veřejnosti. Pro židovskou komunitu je to jedinečná příležitost, jak se prezentovat jako živá součást české společnosti a nikoli jako marginální skupinka vnímaná obvyklým prizmatem více či méně tragické minulosti.
Organizátorem JudaFestu je tradičně Česká unie židovské mládeže, finančním příspěvkem akci znovu podpořil Nadační fond obětem holocaustu. Nejpodstatnější je však hojná účast českých židovských institucí a spolků, jichž se …


[3 Bře 2015 ]
Den vzpomínání na oběti holocaustu

16.4. Olomouc Horní náměstí od 14:00. Připojte se k nám na náměstích sedmi českých a moravských měst a přečtěte několik jmen a stručných osudů židovských a romských obětí nacistické perzekuce. Den holocaustu a hrdinství (hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“) je dnem, kdy se vzpomíná na památku šesti milionů zavražděných Židů i na židovské hrdiny bojující proti nacistům. Klíčovou aktivitou Jom ha-šoa v České republice je čtení jmen obětí. V rámci pořádaných aktivit si připomínáme židovské a romské oběti nacistické perzekuce…


[26 Úno 2015 ]
Vernisáž výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost

Vernisáž proběhne 4.3. v 17:00 Galerie Biblio, Bezručova 2, Vědecká knihovna Olomouc. Výstava, která je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, představuje příběh Anny Frankové a její rodiny, zasazený do kontextu světových událostí a historie holocaustu.Pro výstavu je stěžejní příběh Anny Frankové a příběh dalších pronásledovaných. Prostřednictvím autentických příběhů, zážitků i pocitů dostávají historická fakta a události lidský rozměr, a je proto snazší je pochopit. Výstava je zapůjčena z Židovského muzea v Praze – Oddělení pro vzdělávání a kulturu. Výstava se bude konat od 3. do 31. března 2015.


[23 Lis 2014 ]
Kroměřížská konference Židé a Morava XXI
V Muzeu Kroměřížska se ve středu 12. listopadu 2014 uskutečnil 21. ročník konference Židé a Morava, v jejím rámci si přes 60 účastníků vyslechlo 20 zajímavých přednášek. Přijeli zástupci devíti archivů, židovských obcí v Brně a Olomouci, sedmi muzeí, čtyř vysokých škol (UK v Praze, UP v Olomouci, Ostravská univerzita, Univerzita v Hradci Králové), tří územních pracovišť národního památkového ústavu, několika občanských uskupení a dorazili i soukromí badatelé a zájemci. Muzeum zároveň nabídlo ke koupi za rozumnou cenu 190 Kč dvacátý svazek edice Židé a Morava – knihu o více než 240 stranách sestavenou z příspěvků přednesených …


[12 Zář 2014 ]
Dny židovské kultury Olomouc 2014

Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 18. do 23. října budou letos konat již posedmé. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program pod zastřešujícím názvem Hudba v čase apokalypsy. Záštitu nad festivalem přijali velvyslanec Státu Izrael v ČR Gary Koren, ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a primátor města Olomouce Martin Major. Výběr témat festivalu Hudba v čase apokalypsy inspirovalo především výročí úmrtí skladatele Viktora Ullmanna, od jehož zavraždění…..


[25 Srp 2014 ]
Informace o pozemcích bez dědiců

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (osud neznámý). V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o….