Home » Novinky

Vzpomínka na olomouckou synagogu

7 března 2019

V březnu 2019 uplyne 80 let od zapálení olomoucké synagogy místními nacisty. Svatostánek z roku 1897 se nacházel na dnešním Palachově náměstí a byl centrem židovského života v Olomouci. Oheň v olomoucké synagoze založili „neznámí pachatelé“ v nočních hodinách ze dne 15. na 16. března 1939 a byl hašen až do odpoledních hodin 16. března 1939. Poškozeny byly především dřevěné části hlavní kopule synagogy a dále neurčená část jejího vnitřního zařízení. Vlastní požár se stal jen záminkou ke zbourání synagogy, které bylo zanedlouho městem nařízeno a probíhalo až do března 1940. Při vzpomínkovém setkání promluví předseda Židovské obce Petr Papoušek, vrchní zemský rabín Karol Sidon a primátor města Miroslav Žbánek. A protože se akce koná v předvečer nejveselejšího židovského svátku Purim, zakončí ji hravý Purimšpíl v podání studentů judaistiky Filozofické fakulty UP. 

PROGRAM VZPOMÍNKY SLOVEM I OBRAZEM, PŘÍBĚH SYNAGOGY, PŘÍBĚH TÓRY, MODLITBY, PURIM ŠPÍL