Home » Novinky

Pokládání Stolpersteine v Olomouci 4. a 12. října

30 září 2018

V říjnu 2018 bude Židovská obec Olomouc pokračovat v pokládání Stolpersteinů v Olomouci. K současným 212 kamenům přibude 28. K položení kamenů jsou pozvány rodiny olomouckých obětí holocaustu. Dále se položení zúčastní donátoři a iniciátoři kladení kamenů. Kámen pro Stelu Topičovou, sponzoruje náměstek SmOl Filip Žáček s rodinou, který bude položení kamene přítomen. Dále připomínáme KMČ Hodolany, která iniciovala položení kamene pro Josefa Řezníčka.   

K některým osobnostem pokládaných kamenů Stolpersteine:

Josef Řezníček se narodil 17. 11. 1906 v Jihlavě. Talentovaný novinář, redaktor monografických sborníků. Za okupace se aktivně účastnil odboje ve známé skupině „V boj“. Za heydrichiády byl popraven v Brně 19. června 1942. Jeho jménem byla po válce nazvána ulice ve Starých Hodolanech (někdejší Mačákova), kde v čísle 7 až do svého zatčení bydlel.

Božena Pelikánová, rozená Sternová. Narozena 22. června 1889 v Novém Veselí (okres Žďár nad Sázavou). Pocházela ze 14 dětí, provdala se dne 19. 1. 1915 v Olomouci za akademického sochaře Julia Pelikána. Byla zatčena v době Heydrichiády s manželem (mezi 4. červnem 1942 a 3. červencem 1942). Nejdříve byli internováni v táboře ve Svatobořicích u Brna a následně byla sama deportována do Osvětimi, kde 23. srpna 1943 zahynula.

Topičová Stella, rozená Lermerová. Narozena 6. 3. 1889 v Těšíně. Provdána za Bohuslava Topiče, který pocházel z Bosny a Hercegoviny, se kterým měla dvě děti Kristel a Jaroslava. Jejich manželství bylo rozvedeno kolem roku 1935.  Syn Jaroslav byl zatčen v Olomouci gestapem 30. 7. 1941 za šíření letáků, společně s Bořivojem Císařem byli dne 2. 10. 1941 převezeni z Olomouce do Brna a dále transportováni 30. 10. 1941 do koncentračního tábora Mauthausen, kde Jaroslav zahynul 26. 3. 1942. Stella byla transportována v červnu 1942 z Olomouce do Terezína a 26. 1. 1943 dále do Osvětimi kde zahynula.

 1. 10. bude položeno 20 kamenů, harmonogram:
  čas počet jména místo položení
  13:30 1 Řezníček Josef Řezníčkova 682/7
  14:00 5 Konstandtová Elise, Adéla, Konstandt Hanuš, Heřman, Pavel Opletalova 363/2
  14:20 1 Habermann Hynek Pekařská 486/19
  14:35 3 Fleischer Mořic, Fleischer Jindřich, Fleischerová Valerie Javoříčská 660/3
  14:55 1 Božena Pelikánová Na Vozovce 333/21
  15:10 1 Topičová Stella Mozartova 281/24
  15:25 6 Freundová Julie, Věra, Hana, Truda, Freund Walter, Lothar Litovelská 131/14
  15:40 2 Konstandt Emanuel, Konstandt Arnošt Na trati 618/19
 1. 10. bude položeno 8 kamenů, harmonogram:10. se pokládají kameny na popud Evy Grossmann, která žije nyní v Izraeli. Eva Grossmann, která se narodila v roce 1933, je vnučkou Leopolda Fromowitze, majitele parního mlýna ve Chválkovicích. Pokládá kameny pro své příbuzné, kteří zahynuli v koncentračních táborech. Pokládání kamenů 12. 10. se zúčastní ministr kultury a primátor města Olomouce Antonín Staněk.
datum čas počet jména místo položení
12. 10. 18 10:30 8 Fromowitzová Josefina, Gréta, Fromowitz Leopold, Ervín, Petr, Pavel, Müllerová Berta, Müller Leo Chválkovická 192/43-220/45
    8    

Stolpersteine (obrazně kameny, o které se zakopává, či lépe, má se zakopnout) patentoval německý výtvarník Gunter Demnig již v roce 1993 a o několik let později vsadil první kameny do dlažby v Kolíně nad Rýnem a v Berlíně. Jde o betonové kostky o rozměrech 10 x 10 cm, které se vkládají do chodníků před domy, jejichž obyvatelé zahynuli v nacistických koncentračních táborech.

Letošní kladení Stolpersteine finančně podpořilo statutární město Olomouc a Olomoucký kraj. Kameny pokládají Technické služby města Olomouc.

Více informací na https://kehila-olomouc.cz/rs/soucastnost/stolpersteine-2/