Home » Projekty

Projekty podporované NFOH

9 prosince 2008

Elektronický časopis (podpořen NFOH v programu BUDOUCNOST)

Elektronický časopis (měsíčník) zajistí průběžnou komunikaci mezi členy ŽO Olomouc, bude informovat o aktuálních akcích, soustředí se, vedle zaznamenání života obce slovem i obrazem, na využití zkušeností svých členů i odbornílů na judaismus, bude spolupracovat se studenty Katedry judaistiky Filozofické fakulty Univerzity palackého při naplňování obsahu jednotlivých čísel. Časopis bude rozesílán elektronickou cestou, členům, kteří nemají přístup na intenet bude zasílán v papírové formě. Do budoucna hodláme vedle pevné formy měsíčníku (pdf formát) vytvářet na webových stránkách obce živý protějšek s průběžně obměňovanými aktuálními informacemi.

Myšlenka časopisu vznikla s rozvíjejícími se aktivitami ŽO Olomouc v posledních letech. Ukazuje se, že pravidelná informovanost a možnost oslovovat členy obce se stává nezbytností. Mnozí členové naší obce odebírají časopisy jiných obcí, v nichž ale nenajdou informace z vlastní obce. Chceme navázat kontakt s redakcemi dalších časopisů českých židovských obcí.

Cílem je, aby po roce považovali členové obce i její příznivci  časopis za svůj, aby se vytvořila skupina dopisovatelů. Chceme dosáhnout toho, aby čtenáři na základě roční zkušenosti podpořili další existenci časopisu a jeho pokračoivání. Jde nám také o zapojení mladých členů obce do redakční a autorské práce.

Výstava: Čísla pod kůží / Numbers under skin (podpořen NFOH v programu PŘIPOMÍNKA)

Motto: „Na foridské pláži mě letos uznale oslovila sedmnástiletá slečna: to je fantastický nápad, nechal jste si vytetovat telefonní číslo nebo číslo sociálního zabezpečení?“ (Eva a Rudolf Rodenovi: Životy ve vypůjčeném čase)

Výstava Čísla pod kůží / Numbers under Skin chce připomenout uměleckými prostředky, že mezi námi žijí ještě lidé, kteří nesou na svém těle cejch z nacistických koncentračních táborů. Zároveň metaforicky poukázat na současné nebezpečí orwelovských autoritativních sklonů k ometzování svobody lidí.

Projekt sociálního střediska pro členy ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust, a druhou generaci II (popořen NFOH v programu PÉČE)

Smyslem projektu je účinná psychická a materiální pomoc starším členům ŽO Olomouc, kteří přežili holocaust, a popřípadě druhé generaci. Sociální středisko jim bude poskytovat příspěvky na hrazení pečovatelské služby, na zdravotní materiál, zdravotní pomůcky a léky,  které jsou v jejich zdravotním stavu nezbytné. Součástí projektu je  zabezpečení jejich sociálních potřeb.

Vedoucí sociálního střediska spolu s dobrovolníky z řad členů obce bude navštěvovat ty, kteří se již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou dění v obci účastnit. Bude řídit celkových chod projektu i s účetnictvím. Počítá se přibližně se sedmi návštěvami měsíčně. Mimo návštěvy bude vedoucí střediska k dispozici v prostorách ŽO Olomouc pro potřeby dalších členů obce.

Informace o projektu jsou šířeny prostřednictvím webové stránky ŽO Olomouc. www.kehila-olomouc.cz, při osobním kontaktu s klientem a letáčky.

Dalším zdrojem financování projektu je grant České rady pro oběti nacismu.

Židovský hřbitov – oprava náhrobků VII. etapa, údržba hřbitova ((podpořen NFOH v programu OBNOVA)

Židovský hřbitov tvoří samostatnou část městských hřbitovů. Byl založen začátkem 20. století po zrušení starého židovského hřbitova dnešních Smetanových sadech. Některé náhrobky ze starého židovského hřbitova z r. 1867 byly přeneseny do areálu nového hřbitova. Na ploše hřbitova se v pravidelných skupinách nalézá kolem jednoho tisíce náhrobních kamenů, od zcela prostých stél až po výstavné hrobky. Náhrobky novodobého typu jsou provedeny se strohou výzdobou a řídkou symbolikou, s německými a českými nápisy, ze světlé a tmavé žuly, mramoru a umělého kamene. Honosné hrobky jsou rozmístěny především při obřadní síni. Hřbitov je ohrazen režnou cihelnou zdí se zpevňujícími pilířky, cesty lemují vzrostlé stromy – túje, lípy, břízy a topoly. Při obou bočních stranách hřbitova stojí památníky obětí l. světové války, mezi nimi též hroby 48 vojáků zemřelých ve vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku. Na konci stromořadí v ose obřadní síně stojí kamenný památník mučedníků nacismu z Olomoucka, odhalený 23. října 1949 a doplněný jmenným památníkem z roku 2005.

Na židovském hřbitově bylo na základě odborného průzkumu v r. 2005  nalezeno   zbývajících 103 narušených náhrobků. Každým rokem se počet narušených náhrobků mění.

Dosavadní průběh oprav:

V roce 2003 bylo v rámci I. etapy oprav uvedeno do původního stavu 14 ks.

V roce 2004 v rámci II. etapy oprav 12 ks.

V roce 2005 v rámci III. etapy oprav 58 ks.

V roce 2006 v rámci IV. etapy oprav 53 ks z plánovaných 103.

V roce 2007 v rámci V. etapy oprav 27 ks z plánovaných 50.

V roce 2008 v rámci VI. etapy bude opraveno 14 ks z plánovaných 23.

Narušené náhrobky se nalézají v labilním stavu, část je nebezpečně nakloněna a část již spadla.

Součástí VII. etapy projektu je oprava 9 poškozených náhrobků, jejichž poloha je labilní, případně části pomníků jsou spadené. Jsou to zbývající pomníky, které nebyly opraveny v VI. etapě:

1227 – Anna Brenner — vyrovnání

1228 – Klara Back  — vyrovnání

1256 – Ignatz Briess — vyrovnání

1258 – Adolf Mayer — vyrovnání

1305 – Eduard Thaussig — vyrovnání

1350 – Alexander Donath — vyrovnání

1352 – Siegmund Jellinek — vyrovnání

1384 – Ferdinand Haas — vyrovnání

1412 – Josefine Bellak — vyrovnání

Projekt počítá rovněž s údržbou hřbitova, Od jara do podzimu bude hřbitov zbavován přerostlé vegetace.Vložte komentář!

Komentář můžete vložit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Prosíme, neodbíhejte od tématu a nezaplňujte diskusi nevhodným obsahem.

Můžete použít následující tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>