Home » Novinky, Zpráva dne

DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC 2011

11 září 2011

http://www.divadlohudby.cz/dzko/

Podoba našeho současného světa je podstatnou měrou formována tisíciletým vlivem dvou základních duchovních proudů – židovství a křesťanství. Čtvrtý ročník Dnů židovské kultury Olomouc se věnuje nejen náboženským, ale i historickým, společenským a uměleckým aspektům jejich vzájemného vztahu. Festival nabízí sérii dopoledních vzdělávacích pořadů pro školy, besedu a cyklus přednášek pro nejširší veřejnost, výstavu, koncert a řadu filmových a divadelních představení. Vrcholem letošního ročníku je bezpochyby exkluzivní hostování souboru činohry Národního divadla s jeho inscenací textu současné izraelské dramatičky Hadar Galron Mikve v režii Michala Dočekala.

Pod záštitou:
velvyslance Státu Izrael v ČR J. E. Jaakova Levyho
1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky
hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka
primátora města Olomouce Martina Novotného
rektora Univerzity Palackého Miroslava Mašláně