Home » Novinky

Zájezd do Izraele 11. – 21. 3. 2010 s CK TILIA

4 září 2009

Bohatá minulost a  poutavá přítomnost, přírodní krásy, síla tradic, výprava do země zaslíbené…

 11. 03. – čtvrtek

Odlet z Prahy v 10:40, přílet do Tel Avivu v 15:25.  Odjezd do Jeruzaléma. Ubytování v hotelu, večeře a večerní návštěva osvětlené Západní zdi.

12. 03. – pátek

Po snídani výjezd na Olivovou horu, panoramatický pohled na Jeruzalém v ranním slunci. Jízda kolem hradeb a bran Jeruzaléma, zastavení na Sionu u symbolického  hrobu krále Davida. Procházka Židovskou čtvrtí Jeruzaléma, prohlídka Čtyř sefardských synagog, byzantského carda maxima a významných památek Starého města dle zájmu účastníků. Návrat do hotelu, večeře.

13. 03. – sobota

Snídaně v hotelu, odjezd  k izraelskému parlamentu ke známé plastice Menora, která představuje historii židovského národa na sedmi ramenech svícnu. Návštěva Izraelského muzea  s modelem Jeruzaléma z období druhého chrámu a Stánkem knihy s nálezy rukopisů od Mrtvého moře. Po večeři procházka  západní části Jeruzaléma – jedno z prvních osídlení Nahalat Šiva, v případě možnosti projížďka čtvrtí Mea Šearim.

14. 03.  – neděle

Po snídani prohlídka Velké jeruzalémské synagogy  z r. 1982, odjezd do Yad Vashem – návštěva památníků a nového muzea. Odpoledne fascinující prohlídka tunelů  pod Západní zdí odhalujících historické vrstvy Jeruzaléma. Večeře a nocleh v hotelu v Jeruzalémě.

 15. 03. – pondělí

Snídaně v hotelu a odjezd k Mrtvému moři. Cesta podél pohoří Judské pouště. Výjezd lanovkou na pevnost Masada, prohlídka paláců Heroda Velikého a místa spojeného s hrdiným bojem židovských vzbouřenců proti Římanům. Koupání v léčivých vodách Mrtvého moře. Odjezd údolím Jordánu do kibucu u Galilejského jezera. Ubytování a večeře v kibucu.

 16. 03. – úterý

Snídaně v kibucu, cesta kolem Galilejského jezera a příjezd do Safedu , jednoho ze čtyř svatých měst judaismu. Prohlídka starého města a vzácných synagog spojených se jmény známých kabalistů. Cesta  na Golanské výšiny, zastavení v národním parku  Gamla se zbytky města připomínajícími tragickou historii města za židovského  povstání proti Římanům.  Návštěva vinařského závodu Golan Winery v Katzrinu. Prohlídka závodu a řízená degustace. Možnost nákupu kvalitních vín. Návrat do kibucu.  Večeře. Podle možnosti beseda o současných změnách, kterými izraelské kibucy procházejí.

 17. 03. – středa

Snídaně v kibucu, odjezd přes Tiberias, jedno ze čtyř svatých měst judaismu. Zastavení

u hrobu divotvorce rabiho Meir Baal Hanesse a návštěva hrobu Rachel, ženy rabiho Akivy, ke které se váže jedna z nejkrásnějších židovských legend. Odjezd do Haify, návštěva  teras vybudovaných na úbočí Karmelu církví bahá´i. Výhled na Haifský záliv.  Přejezd do národního parku Bet Šearim – starověké židovské nekropole z prvních století n. l. Osvětlené podzemní jeskyně s labyrintem pohřebních komor. Místo posledního odpočinku židovských učenců, mezi jinými kompilátora Mišny Jehudy ha-Nasi.  Večeře a nocleh v Netanyi na pobřeží Středozemního moře.

18. 03. – čtvrtek

Po snídaní odjezd z hotelu, prohlídka  Megidda, města s bohatou historií  s 25 odkrytými kulturními vrstvami. Brány a opevnění, stáje krále Šalomouna, kanánský chrám, vodní tunel zásobující město vodou. Návštěva  Zichron Yakov, jednoho z prvních novodobých židovských osídlení z r. 1882. Zahrady Ramat Hanadiv, věnované památce barona Edmonda de Rotschild, který je zde pohřben.  Odpoledne odjezd do národního parku Caesarea na pobřeží Středozemního moře. Zbytky antického a křižáckého města, rekonstruované památky podél příjemné přímořské promenády . Okruh  Tel Avivem, procházka osvětlenou historickou částí starého města  Jaffo kolem galerií  známých izraelských umělců. (Ilana Goor, Frank Meisler). Výhled na Tel Aviv. Odjezd do Netanye, ubytování a večeře.

19. 03. – pátek

Snídaně a dřívější odjezd, cesta na jih, údolí Elah, kde bojoval David s Goliášem, cesta kolem Berševy a dále do Negevské pouště. Zastavení ve Sde Boker u hrobu Davida ben Guriona a jeho ženy Pauly. Výhled do Wadi Tzin. Zastávka u kráteru Machteš Ramon s výhledem do kráteru a na pohoří Negevské pouště. Kibuc Jotvata s nejlepší zmrzlinou v Izraeli a příjezd do Eilatu, nejjižnějšího města Izraele na pobřeží Rudého moře. Večeře a nocleh.

20. 03. – sobota

Snídaně v hotelu, návštěva přírodní rezervace Hai bar Yotvata, kde jsou chována zvířata, která žila v Izraeli v biblických dobách. Safari v rezervaci.  Výlet do parku Timna v Negevské poušti s impozantními pískovcovými útvary a nejstaršími doly na měď z doby faraonů a krále Šalomouna.

Návštěva  brusírny eilatského kamene, možnost výhodného nákupu šperků. Okružní  jízda Eilatem. Možnost návštěvy podmořské observatoře Korálový svět, Delfíního útesu nebo koupání a slunění na plážích u Rudého moře. Večeře v hotelu. Po večeři transfer na letiště do Tel Avivu.

Pro zájemce lze rovněž zorganizovat jednodenní výlet do Petry v Jordánsku s anglicky hovořícím průvodcem.

21. 03. – neděle

Odlet z Tel Avivu do Prahy v 06:15, přílet do Prahy v 09:25

Cena:

při účasti 30 osob – 30 000 Kč (1 620 USD)

 V ceně je zahrnuto: 

 • letenky Praha – Tel Aviv a Tel Aviv – Praha, veškeré letištní a bezpečnostní taxy
 • autokarová doprava vIzraeli a Jordánsku klimatizovanými busy
 • 9 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích vhotelech a penzionech kategorie 3* a 4*, polopenze (snídaně a večeře)
 • vstupné dle programu
 • izraelský průvodce dle zákona, český průvodce po celou dobu pobytu
 • cestovní pojištění UNIQA (léčebné výlohy vzahraničí a cestovní pojištění), pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

V ceně není zahrnuto:

 • nápoje, obědy, vstupné nezahrnuté vprogramu
 • spropitné 40 USD
 • příplatek za jednolůžkový pokoj – 7 400 Kč
 • transfer na letiště do Prahy a zpět
 • výlet do Petry vJordánsku 215 USD
 • návštěva Podmořské observatoře – cca 79 NIS, návštěva Delfíního útesu – cca 42 NIS


Vložte komentář!

Komentář můžete vložit prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

Prosíme, neodbíhejte od tématu a nezaplňujte diskusi nevhodným obsahem.

Můžete použít následující tagy:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>