Home » Novinky

Dny židovské kultury Olomouc 2014

12 září 2014

DŽK Olomouc 2014Dny židovské kultury Olomouc se ve dnech od 18. do 23. října budou letos konat již posedmé. Pořadatelé, Muzeum umění Olomouc, Židovská obec Olomouc a Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, připravili program pod zastřešujícím názvem Hudba v čase apokalypsy. Záštitu nad festivalem přijali velvyslanec Státu Izrael v ČR Gary Koren, ministr kultury ČR Daniel Herman, hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a primátor města Olomouce Martin Major.

Výběr témat festivalu Hudba v čase apokalypsy inspirovalo především výročí úmrtí skladatele Viktora Ullmanna, od jehož zavraždění v koncentračním táboře Osvětim-Birkenau uplyne právě v den zahájení festivalu, 18. října, 70 let.

Olomoucké Dny židovské kultury přicházejí s mimořádným projektem. Zahájí je v sobotu 18. října v 19 hodin v Moravském divadle Olomouc opera Viktora Ullmanna Der Sturz des Antichrist / Pád Antikrista. Půjde o její první scénické uvedení v České republice a teprve třetí na světě.

V roce 1928 vznikla dramatická skica apokalypsy 20. století Pád Antikrista z pera švýcarského spisovatele a anthroposofa Alberta Steffena. Vizionářské a prorocké dílo se stalo roku 1935 libretem stejnojmenné opery Viktora Ullmanna, pražského německo-židovského skladatele, žáka Arnolda Schönberga a anthroposofa. Opera Pád Antikrista je mnohovrstevnatou, synestetickou, apokalyptickou vizí vlády Regenta, jenž si nárokuje zbavit lidstvo závislosti na přírodě a „božských silách“. Regent (předobraz Hitlera) uvězní Technika, Umělce a Kněze. Technik jeho svodům podlehne a sestrojí kosmickou loď, jež má spoutat sílu slunce. Kněz začne pracovat na novém kultu, jenž má z kamení syntetizovat chléb, a Umělec má oslavit Regentovo dílo a věčný „mír“. Umělec však v kobce skrze utrpení těla zažije rituální iniciaci, sjednocení mikrokosmu a makrokosmu. Vyřkne okultní „Ich bin“ a prohlédne pravou podstatu diktátora a tyrana, jehož blížící se triumf střídá hukot hroutící se kosmické lodi. Regent je odhalen jako Antikrist a jeho pád k zemi s sebou strhne i hvězdy. Všichni tři ruku v ruce (věda + náboženství + umění = anthroposofie) odcházejí jako bratři. Hudebního nastudování se ujal Miloslav Oswald, šéf olomoucké opery a operety, režie olomoucké inscenace byla svěřena Janu Antonínu Pitínskému,.

Doprovodný program

Miloslav Oswald přijal rovněž pozvání na nedělní besedu, která se pod názvem Viktor Ullmann: Cizí pasažér koná v neděli 19. října v 17 hodin v sále Mozarteum Arcidiecézního muzea Olomouc. Dalšími diskutujícími „o nejvýznamnějším pražském skladateli první poloviny 20. století, jenž v českém hudebním provozu přebývá stále poněkud „načerno“ „, jsou dva přední ullmannologové Vlasta Reitterová (Vídeň) a Markus Gerhardts (Stuttgart). Besedu bude moderovat Wanda Dobrovská, hudební redaktorka stanice Vltava Českého rozhlasu. Německé diskusní příspěvky budou tlumočeny. Pojmenování besedy vychází z názvu Ullmannova veršovaného deníku Cizí pasažér, který vychází spolu s překladem libreta Alberta Steffena Pád Antikrista ve specializované knihovně Biblioteca Enigmatica (Olomouc).

Na besedu naváže v 19 hodin koncert olomouckého klavíristy, skladatele, muzikologa a pedagoga Marka Keprta Ke vzdálené hvězdě 11, na němž zazní hudba Viktora Ullmanna i dalších autorů.

Muzikoložka, hudební kritička a překladatelka Vlasta Reitterová bude mít v úterý 21. října v 17 hodin v Mozarteu ještě samostatnou přednášku Viktor Ullmann v kontextu své doby a druhý život jeho díla, v níž se bude věnovat Ullmannovým  stykem s třemi kulturami – německou (rakouskou), českou a židovskou, zásadními mezníky jeho tragického osudu i znovuobjevením a doceněním jeho tvorby.

Ullmannova osudu se dotkne ve čtvrtek 23. října přednáška Hudba v Terezíně, kterou v 17 hodin v Mozarteu pronese muzikolog Milan Kuna.  Přednáška bude věnována hudebním produkcím v kontextu umělecké a kulturní činnosti v terezínském ghettu, v němž byla vězněna celá řada vynikajících skladatelů, mezi nimiž vedle Hanse Krásy, Pavla Haase, Gideona Kleina a Karla Reinera byl také Viktor Ullmann.

Kromě inscenace opery, přednášek, besedy a klavírního recitálu věnovaných osobnosti Viktora Ullmanna mohou návštěvníci zhlédnout řadu izraelských filmů  věnovaných izraelské rockové hudbě, ovzduší terezínského ghetta připomene výstava kreseb Alfreda Bergela Divadle hudby. Divadlo Plyšového medvídka zde uvede inscenaci biografické tragikomedie Hugo Haas se vrací. Festival zakončí v Divadle hudby ve čtvrtek 30. října v 19.30 hodin klezmerový koncert Létajících rabínů.

PODROBNÝ PROGRAM

Dny zidovske kultury 2014_SKLADACKA_Program1

Dny zidovske kultury 2014_SKLADACKA_Program2

PÁD ANTIKRISTA_plakát

Pozvánka_zahájení DŽK Olomouc 2014_PÁD ANTIKRISTA