Home » Plán aktivizačních činností

Plán aktivizačních činností

ROZPIS NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2012 AŽ BŘEZEN 2013

neděle                         2. září              16:00 hod       Jahrzeit vrchního kantora Z. Deutsche

(olomoucký židovský hřbitov)

neděle                         9. září              10:00-18:00    den otevřených dveří

pondělí            10. září            17:00 hod.      dámský klub
úterý               11. září            17:00 hod.      pánský klub

neděle            16. září            17:30 hod.      předvečer Roš hašana (večeře)

pondělí            17. září            9:00 hod.        šachrit + troubení na šofar (10:30) (oběd)

pondělí            17. září            17:00 hod.      mincha + tašlich

úterý               25. září            18:00 hod.      předvečer Jom kipur – kol nidre

středa              26. září            10:30 hod.      Jom kipur – mazkir

středa              26. září            18:40 hod.      neila – šofar

neděle             30. září            18:00 hod.      předvečer Sukot (večeře v suce)

pondělí            1. října             09:00 hod.      šachrit + mávání lulavem (10:00), oběd v suce

pondělí            8. října             10:30 hod.      Šmini aceret – mazkir

pondělí            8. října             17:30 hod.      předvečer Simchat Tora, večeře + balíčky pro děti

16-21. října                             dny židovské kultury Olomouc

pátek               19. října           17:00 hod.      šabat s hosty v rámci DŽK(večeře)

pondělí            22. října           17:00 hod.      dámský klub

úterý               23. října           17:00 hod.      pánský klub

neděle             4. listopadu     15:00 hod.      volby 2012

neděle             11. listopadu   16:00 hod.      degustace izraelských košer vín společnosti

Terra vinifera, s.r.o

pondělí            12. listopadu   17:00 hod.      dámský + pánský klub

pátek               16. listopadu   15:45 hod.      šabat (večeře)

sobota             17. listopadu   9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

pátek               30. listopadu   15:30 hod.      šabat (večeře)

sobota             1. prosince      9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

neděle             9. prosince      16:00 hod.      Chanuka (kulturní program, dílna a balíčky pro                                                       děti, občerstvení)

pondělí            17. prosince    17:00 hod.      dámský + pánský klub

pátek               21. prosince    15:30 hod.      šabat (večeře)

sobota             22. prosince    9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

pátek               4. ledna           15:45 hod.      šabat (večeře)

sobota             5. ledna           9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

pondělí            14. ledna         17:00 hod.      dámský + pánský klub

pátek               18. ledna         16:00 hod.      šabat (večeře)

sobota             19. ledna         9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

sobota             26. ledna         16:00 hod.      seder tu bišvat (občerstvení)

pátek               8. února           16:30 hod.      šabat (večeře)

sobota             9. února           9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

pondělí            18. února         17:00 hod.      dámský + pánský klub

neděle             24. února         11:00 hod.      Purim (čtení příběhu Ester, oběd, kulturní

program, dílna a balíčky pro děti tombola, občerstvení, – masky)

pátek               8. března         16:30 hod.      šabat (večeře)

sobota             9. března         9:00 hod.        šachrit (oběd, L. Smělý – vyučování)

pondělí            11. března       17:00 hod.      dámský + pánský klub

pondělí            29. března       17:30 hod.      předvečer Pesach (sederová večeře)